Intelligente verlichting

De intelligente verlichtingsniche van de verlichtingsindustrie groeit in een zeer snel tempo. De slimme verlichting markt zal naar 8 miljard dollar doorgroeien in 2020. Smart verlichting is een systeem van armaturen en elektronische besturingssystemen. Het is ontwikkeld om energiebesparingen te versnellen. Uiteindelijk willen we  een intelligent verlichtingsecosysteem. Intelligente verlichting is geavanceerde technologie gebruik maakt van controlesystemen om licht te controleren op basis van verschillende parameters. We hebben het dan over beweging, kleur- temperatuur en de hoeveelheid natuurlijk licht.

Twee componenten

De intelligente verlichting bestaat in grote lijnen uit twee componenten. Belangrijk zijn de armaturen en controle- en communicatiecomponenten. Het systeem maakt gebruik van tl-lampen, LED-lampen, HID-lampen en andere verlichtingsmogelijkheden. De controle- en communicatiecomponenten zoals sensoren, microcontrollers en ontvangers zijn de belangrijkste componenten en zijn verantwoordelijk voor intelligentie in de armaturen.

Derde component

Het derde component zal bestaan uit software. Smart software zoals LogicInspect om het geheel in goede banen te leiden. Weten wat je hebt, registratie, staat hierbij voorop. De precieze staat waarin de intelligente verlichtingselementen verkeren (werkend, aan vervanging toe, niet werkend, etc.) staat hierbij centraal. Inspectiegegevens worden door de software van LogicInspect geanalyseerd. Een rapport op basis van die analyse wordt zo betrouwbaar als mogelijk opgesteld. De vragen die tot het uiteindelijke inspectierapport leiden moeten helder gesteld worden en betrouwbaar worden beantwoord. LogicInspect gebruikt in dit proces vragenlijsten als meetinstrument.

Groei en focus

De groei van de infrastructuur, de groeiende bevolking, en de focus op energieverbruikstarieven werken als een katalysator voor intelligente verlichtingssystemen. De overheid let op het energieverbruik en dit wordt als een van de belangrijke thema’s gezien om op in te spelen voor de intelligente verlichtingsfabrikanten.

Revolutie of evolutie?

De markt is gesegmenteerd op basis van connectiviteit, technologieën, eindgebruikers, de soorten verlichting, componenten, en geografie. Wij proberen Nederland in dat grote Europa voorop te laten lopen. We denken na over wat nu de drivers, beperkingen en mogelijkheden zijn; wat de huidige trends in de markt voorstellen en welke technologieën onze markt verwacht. We denken dat er een ware revolutie aankomt, of zou het toch een evolutie worden?  Wilt u meer weten over het competitieve landschap en de belangrijkste spelers in de slimme verlichtingsmarkt met gedetailleerde kennis over de spelers, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Foto: Prachanart Viriyaraks