Opleiding

Door de jaren heen is het besef van veiligheid op en om de werkvloer bij veel bedrijven gegroeid. Dit is mede het gevolg van de toenemende regelgeving, zoals de Arbowet, waarin richtlijnen zijn opgenomen die de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omstanders moeten waarborgen. Regelgevingen die dus ook van toepassing zijn bij het vervangen van lampen.

Om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen is extra kennis en inzicht nodig omtrent de werkomgeving en werkomstandigheden waarin lampen worden vervangen. Daarom zorgt Lichtservice Nederland ervoor dat al haar medewerkers in het bezit zijn van een VCA-certificaat en een VOP-opleiding, zodat een optimaal klimaat van veiligheid is gegarandeerd.

Medewerkers van Lichtservice Nederland weten dus hoe zij in complexe omgevingen te werk moeten gaan. Ook voor niet alledaagse situaties kunnen zij oplossingen aandragen en advies geven waardoor de werkzaamheden altijd uitgevoerd worden binnen de richtlijnen van de Arbowet.